Er det lovligt at købe og sælge lattergas? [2022]

Er det lovligt at købe og sælge lattergas. Hvad er straffen for salg af lattergas? Er det ulovligt at køre med lattergas?

Lov om salg og markedsføring til forbrugere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2020. Download lovteksten her

Salg til erhverv og forretninger

I lovgivningen om salg af lattergas, skelnes der mellem salg til forbrugere og salg til erhverv. Der findes ingen begrænsninger i salg til erhverv, og der kræves blot et cvr. nr. for at købe. Der er i lovgivningen ikke krav om, at den erhvervsdrivende skal kontrollere om produkterne rent faktisk bruges til erhverv, da erhvervsministeren mener det er et uforholdsmæssigt stort indgreb.

Hvad er straffen for salg af lattergas?

Salg til private forbrugere

Det er lovligt at sælge 16 gram lattergas til danske forbrugere hver dag. Men det er ulovligt at sælge mere end 16 gram lattergas og straffes med store bøder på 25.000 kr. første gang, 50.000 kr. anden gang og 75.000 kr. tredje gang til den erhvervsdrivende. I slemme tilfælde hvor personer tages i salg af lattergas til private, straffes det med fængsel, med en strafferamme op til 2 år. Læs lovgivningen her.

Er lattergas ulovligt at besidde i Danmark?

Lattergaspatroner og produkter indeholdende lattergas er lovlige at besidde. Men bliver formodentlig ulovligt, at være i besiddelse, af efter 1 januar 2023 hvor vi forventer en ny lovgivning træder i kraft. Denne lov skal give lovhjemmel til, at Politiet kan konfiskere og straffe personer, som er i besiddelse af lattergas uden et anerkendelsesværdigt formål.

Anmeld ulovligt salg af lattergas hos Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er kontrolmyndighed og her er det muligt at anmelde anonymt, hvis man mistænker der sker ulovligt salg at lattergas.

Salg af lattergas på festivaller og barer

Der har været en trend i samfundet til, at folk har benyttet det til beruselse. Dette har startet i det små med det kendte Vipes Apotek på Nørrebro, natklubber og på festivaller, som solgte balloner fyldt med lattergas til deres besøgende for 20 kr. per. styk. På mange festivaller i England står pushere og sælger balloner med lattergas til 2 pund stykket. Mange af disse har stjålet lattergastanke fra hospitaler og tandlæger og her er en reportage hvor VICE undersøger det sorte marked for lattergas. 

"De blå bude" - Ulovligt salg på Snapchat

Efter at lovgivningen om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere er blevet indført, har kriminelle kastet sig over markedet. De anskaffer de store blå lattergas beholdere på det sorte marked eller kører til Holland og henter dem, hvorefter de sælger det på Snapchat og Wickr, ligesom man kender det fra retssager med "De brune bude" og "De hvide bude". Erhvervsministeren har udtalt, at Snapchat løbende lukker disse Snapchat brugere.

Opdatering: Vi er blevet kontaktet af journalister, på baggrund af at vi begrebet "De blå bude". Dette er et begreb vi selv har konstrueret, men klart et emne, som der skal oplyses mere om i offentligheden.

Vores CSR strategi og indsats mod lattergas misbrug i Danmark

Vi har en CSR strategi om, løbende at finde huller i lovgivningen for at begrænse misbruget af lattergas i Danmark. I 2020 og i 2021 har Sikkerhedsstyrelsen haft ansvaret for at lave testkøb hos virksomheder som sælger lattergas. Allerede dengang vidste vi, at alt de lattergas som misbruges på ingen måder kunne stamme fra salg i almindelige virksomheder som vores. Lovgivningen var håbløst skruet sammen.

Igennem hele processen har vi undersøgt markedet for lattergas patroner, søgt aktindsigt i diverse sager og refereret til erhvervsministeren i kraft af udpensling af de håbeløse huller i lovgivningen.

Disse aktindsigter viser hvor håbløst kontorkrigere i Sikkerhedsstyrelsen udfører deres arbejde. Sikkerhedsstyrelsen har brugt deres egne IP adresser til at lave online prøvekøb hos os.

Vi laver løbende anonyme testkøb og fandt i 2021 frem til, at en konkurrent ganske vist havde krav om CVR-nr. ved køb af lattergaspatroner. Bevares, så vi indtastede vores fiktive CVR-nr. "12345678" og ganske vist, så fik vi tilsendt en pakke med lattergaspatroner. Men det er lovligt nok, fordi gennem en aktindsigt hos erhvervsministeren, fik vi bekræftet at der ikke var noget krav i lovgivningen om, at verificere de indtastede CVR-nr. Tåbeligt, det kunne enhver da tænke sig til. 

Vores udpensling af hullet i lovgivningen har ført til, at regeringen, i starten af 2022 stolt præsenterede deres nye tiltag, som indebærer krav om verificering af CVR-nr. ved køb. Hvordan de i praksis vil indføre dette, er uklart, men en ting er sikkert - vi vil fortsætte vores strategi og finde huller i lovgivningen - fordi det har hverken politikere eller Sikkerhedsstyrelsen kompetence til. 

Fik vi nogen anerkendelse for at finde dette hul i lattergaslovgivningen?

Nej det gjorde vi ikke - det var regeringen som stolt fremviste tiltaget - fordi det ser godt ud.