Folketingets partier indgår bred politisk aftale om lattergas

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet har indgået en aftale om indgreb mod misbrug af lattergas. Selvom det allerede er forbudt at sælge lattergaspatroner til beruselsesformål, er det desværre blevet udbredt blandt unge at bruge lattergas som rusmiddel. Lattergas som rusmiddel kan give alvorlige skader på helbredet, og i værste fald kan man dø af det. Med en bred politisk aftale vil der nu blive sat ind over for misbrug af lattergas blandt unge.

Aftalens indhold:

 • Mængdebegrænsning: I dag er der ingen grænser for, hvor meget lattergas man må købe som privatperson. Det bliver nu ændret. Med aftalen indføres en mængdebegrænsning, så der fremover kun må sælges 2 lattergaspatroner à 8 gram ad gangen. Samtidigt bliver store lattergasbeholdere på over 8 gram helt ulovlige at sælge til privatpersoner.
 • Aldersgrænse: For at dæmme op for unges misbrug af lattergas indføres nu en aldersgrænse for salg af lattergaspatroner, så det fremover bliver ulovligt at sælge lattergas til personer under 18 år.
 • Begrænsning af salgssteder:  Lattergas skal ikke associeres med andre rusmidler som alkohol og tobak, og det skal ikke være let tilgængeligt for de unge i de sene nattetimer. Derfor bliver det nu ulovligt at sælge lattergas, hvis man også forhandler alkohol, tobak eller e-cigaretter. Dermed forbydes salg af lattergas i eksempelvis kiosker, hvor man også kan købe alkohol og tobak. 
 • Strammere regler for handel med lattergas på internettet: De nye regler om mængdebegrænsning, aldersgrænse og forbud mod at sælge lattergas, hvis man også forhandler alkohol, tobak eller andre rusmidler, kommer også til at gælde på internettet. Alle webbutikker, som markedsfører sig mod danske forbrugere, vil derfor være underlagt de nye regler. Og for at sikre, at reglerne overholdes af online forhandlere af lattergaspatroner vil et system for aldersverifikation med fx NemID blive påkrævet, så der på internettet ikke kan sælges lattergas til unge under 18 år. 
 • Øget kontrol:  Med aftales øges kontrollen på området markant. Der afsættes bl.a. 3,1 mio. kr. a til Sikkerhedsstyrelsens kontrol med ulovligt salg af lattergas i online og fysiske butikker. Dermed øges kontrollen fra ca. 12 årlige online screeninger for ulovligt salg af lattergas til 300 anonyme online kontrolkøb. Derudover styrkes kontrolbesøgene i fysiske butikker markant. Ligeledes vil kontrollen med online handel blive forstærket ved brug af kunstig intelligens. Toldstyrelsen vil også prioritere kontrol med grænsehandlen for lattergas efter risiko og væsentlighed. 
 • Større bøder: Det skal være tydeligt, at det ikke kan betale sig at omgås reglerne. Derfor hæves bødeniveauet fra i dag at være på 10.000 kr. til fremadrettet at være 25.000 kr. for førstegangsovertrædelser, 50.000 kr. for andengangsovertrædelser og 75.000 kr. for tredjegangsovertrædelser. 
 • Evaluering: Tiltagenes effekt evalueres allerede efter et år med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere restriktioner for salg af lattergas til private. 

Faktaboks: Udbredelsen af lattergas blandt unge

En rapport fra Sundhedsstyrelsen, som blev offentliggjort i december 2019, viste blandt andet følgende:

Andel der mindst én gang har prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner:

 • Drenge: 17 % på både erhvervsskolerne og de gymnasiale uddannelser
 • Piger: 10 % på erhvervsskolerne og 8 % på de gymnasiale uddannelser

Andel der har inhaleret lattergas fra gaspatroner inden for de seneste år:

 • 6 % på gymnasiale uddannelser (9 % af drengene, 4 % af pigerne)
 • 7 % på erhvervsskoler (8 % af drengene, 4 % af pigerne)

Kønsforskelle:

 • Næsten dobbelt så stor en andel af drengene sammenlignet med pigerne har prøvet at indtage lattergas fra gaspatroner.

Regionale forskelle:

 • Indtag af lattergas fra gaspatroner er markant mere udbredt i Hovedstadsregionen end i de øvrige regioner.

Forebyggelse af misbrug er Sundheds- og Ældreministeriets samt kommunernes ansvar. Sundhedsstyrelsen understøtter den kommunale indsats med oplysningsmateriale om brug af stoffer.

Kilde: Erhvervsministeriet, pressemeddelelse 21-01-2020: https://em.dk/media/13405/faktaark_aftale-om-indgreb-mod-misbrug-af-lattergas.pdf